ПРИЗИВ !

LogoTsarskoSeloFinal

Уважаеми родители и посетители на спортната база !

От името на ФА ‘Царско село’ – ръководители, треньори, състезатели и служители по поддръжката –

Имаме апел към всички Вас !

  • Нека запазим чистотата около Нас ! Да бъдем културни един към друг , в говора си също, както и когато се радваме или сме недоволни.
  • Спортната база е Академията на нашите деца, и училище за всички нас. Затова нека се въздържаме в емоциите си, докато ДЕЦАТА ни се учат и спортуват. Да се раздвижим всички! Да приемем резултата с усмивка.

Ориентирайте се къде са кошчетата и ги използвайте за отпадъците. Ние ще се погрижим те да са чисти, както и ще осигурим допълнителни – където е необходимо .

 А, по-красиво е когато хората са усмихнати и е чисто… Нека дадем добър пример !

IMG_6264 IMG_6574 IMG_6272

IMG_6764

Dear Parents and visitors of sports facilities!

On behalf of the FA ‘Tsarsko Selo’ – managers, coaches, players and support staff –

We appeal to all of you!
• Let us preserve the purity about us! Being one culture to another, in his speech also, and when we are happy or unhappy.
• Sports Academy is the base of our children and school for all of us. Let us refrain in their emotions, while our children learn and play sports. To move all! To accept the result with a smile.

Orient is where the bins and use them to waste. We will make sure they are clean and will provide additional – where necessary.

A more beautiful it is when people are smiling and clean … Let us set a good example